بازگشت خانه » سرعت: 100

در حال نمایش 10 نتیجه

سوئیچ 16 پورتPoEمدل-FGS162

تومان7.970.000
 • 16 پورت PoE با سرعت 100/1000
 • 2 پورت اپلینک با سرعت 100/1000
 • جدول آدرس MAC با ظرفیت 8K
 • پهنای باند 32 گیگابیت بر ثانیه در حالت دوطرفه
 • توان خروجی 30 وات برای هر پورت (کل توان خروجی برای تمام پورت‌های PoE: 250 وات)
 • ویژگی‌های VLAN و WatchDog
 • گارانتی: 24 ماه داپلر سرویس

سوئیچ 16 پورتPOEمدل-GS163

تومان6.730.000
 • 16 پورت PoE با سرعت 10/100
 • 2 پورت اپلینک با سرعت 100/1000
 • 1 پورت اپلینک SFP با سرعت 100/1000
 • جدول آدرس MAC با ظرفیت 8K
 • پهنای باند 8.2 گیگابیت بر ثانیه در حالت دوطرفه
 • توان خروجی 30 وات برای هر پورت (کل توان خروجی برای تمام پورت‌های PoE: 250 وات)
 • ویژگی WatchDog برای مدیریت بهتر و امنیت شبکه
 • گارانتی: 24 ماه داپلر سرویس

سوئیچ 16پورتPoE-مدلGS162

تومان6.500.000
 • 16 پورت PoE با سرعت 10/100
 • 2 پورت اپلینک با سرعت 100/1000
 • جدول آدرس MAC با ظرفیت 8K
 • پهنای باند 7.2 گیگابیت بر ثانیه در حالت دوطرفه
 • توان خروجی 30 وات برای هر پورت (کل توان خروجی برای تمام پورت‌های PoE: 250 وات)
 • ویژگی‌های VLAN و WatchDog
 • گارانتی: 24 ماه داپلر سرویس

سوئیچ 24 پورتPOEمدل-FGS2422

تومان13.780.000
 • 24 پورت PoE با سرعت 100/100
 • 2 پورت اپلینک با سرعت 100/1000
 • 2 پورت اپلینک SFP با سرعت 100/1000
 • جدول آدرس MAC با ظرفیت 8K
 • پهنای باند: 52 گیگابیت بر ثانیه در حالت دوطرفه
 • توان خروجی 30 وات برای هر پورت (کل توان خروجی برای تمام پورت‌های PoE: 320 وات)
 • ویژگی‌های VLAN و WatchDog
 • گارانتی: 24 ماه داپلر سرویس

سوئیچ 24پورتPOE-مدلGS284

تومان10.725.000
 • 24 پورت PoE با سرعت 10/100
 • 2 پورت اپلینک با سرعت 100/1000
 • 2 پورت اپلینک SFP با سرعت 100/1000
 • جدول آدرس MAC با ظرفیت 8K
 • پهنای باند 10.8 گیگابیت بر ثانیه در حالت دوطرفه
 • توان خروجی 30 وات برای هر پورت (کل توان خروجی برای تمام پورت‌های PoE: 320 وات)
 • ویژگی‌های VLAN و WatchDog
 • گارانتی 24 ماه داپلر سرویس

سوئیچ 24پورتPOEمدل-FGS242

تومان9.540.000
 • 24 پورت PoE با سرعت 100/1000
 • 2 پورت اپلینک با سرعت 100/1000
 • جدول آدرس MAC با ظرفیت 8K
 • ظرفیت: 48 گیگابیت بر ثانیه در حالت دوطرفه
 • توان خروجی 30 وات برای هر پورت (کل توان خروجی برای تمام پورت‌های PoE: 320 وات)
 • ویژگی WatchDog برای مدیریت بهتر و امنیت شبکه
 • گارانتی: 24 ماه داپلر سرویس

سوئیچ 24پورتPoEمدل-GS242

تومان7.950.000
 • 24 پورت PoE با سرعت 10/100
 • 2 پورت اپلینک با سرعت 100/1000
 • جدول آدرس MAC با ظرفیت 8K
 • ظرفیت: 10.8 گیگابیت بر ثانیه در حالت دوطرفه
 • توان خروجی 30 وات برای هر پورت (کل توان خروجی برای تمام پورت‌های PoE: 320 وات)
 • ویژگی WatchDog برای مدیریت بهتر و امنیت شبکه
 • گارانتی: 24 ماه داپلر سرویس

سوئیچ 8 پورت PoEمدل-GS82

تومان2.870.000
 • تعداد پورت‌های PoE: 8 پورت با سرعت 10/100 مگابیت بر ثانیه
 • تعداد پورت‌های اپلینک: 2 پورت با سرعت 100/1000 مگابیت بر ثانیه
 • جدول آدرس MAC: دارای ظرفیت 2K واحد
 • پهنای باند: 5.6 گیگابیت بر ثانیه در حالت دوطرفه (Full duplex)
 • توان خروجی PoE برای هر پورت: 30 وات (کل توان خروجی برای تمام پورت‌های PoE: 120 وات)
 • قابلیت ایجاد VLAN
 • قابلیت اتصال به فاصله 100/250 متر
 • ویژگی WatchDog
 • گارانتی:24 ماه داپلر سرویس

سوئیچ 8پورت POEمدل-FGS822

تومان3.990.000
 • 8 پورت PoE با سرعت 100/1000
 • 2 پورت اپلینک با سرعت 100/1000
 • 2 پورت SPF
 • 2 پورت اپلینک SFP با سرعت 100/1000
 • جدول آدرس MAC با ظرفیت 2K
 • پهنای باند 20 گیگابیت بر ثانیه در حالت دوطرفه
 • توان خروجی 30 وات برای هر پورت (کل توان خروجی برای تمام پورت‌های PoE: 120 وات)
 • ویژگی WatchDog

سوئیچ8 پورتPOE-مدلGS821

تومان2.895.000
 • 2 پورت اپلینک با سرعت 1000/1000
 • و یک Gb SFP
 • جدول آدرس MAC با ظرفیت 2K
 • پهنای باند 5.6 گیگابیت بر ثانیه در حالت دوطرفه
 • توان خروجی 30 وات برای هر پورت (کل توان خروجی برای تمام پورت‌های PoE: 120 وات)
 • قابلیت ایجاد VLAN و ویژگی WatchDog
 • گارانتی: 24 ماه داپلر سرویس